INFORMACJE

GWARANCJA, SERWIS, KONSERWACJA URZĄDZEŃ CROQUET

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów – oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.

SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy  wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.

KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.

 

DOSTAWA, MONTAŻ

Organizujemy dostawę oraz wykonujemy montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie całego kraju i za granicą. Profesjonalna, doświadczona i wyposażona w  wysokospecjalistyczny sprzęt ekipa montażowa solidnie i terminowo przeprowadzi instalację urządzeń placów zabaw.

 

GWARANCJA, SERWIS, KONSERWACJA URZĄDZEŃ FENSTER

GWARANCJA

Urządzenia firmy Fenster są objęte 10-cio letnią gwarancją, posiadają Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, są produkowane zgodnie z wdrożonym Systemem ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005

KONSERWACJA URZĄDZEŃ

* nie wymagają konserwacji
* nie wymagają impregnacji, malowania,
* są odporne na warunki atmosferyczne,